top of page

เกี่ยวกับเรา (About Us)

shutterstock_1241122186.jpg

โมเดลล่าคลินิกเวชกรรมความงามครบวงจร

ในโลกยุคปัจจุบัน คงจะพูดได้ว่าไม่มีใครที่ไม่อยากดูดี เพราะหน้าตาและบุคลิกภาพคือใบเบิกทางสำคัญในการติดต่อพบปะผู้คน ใครที่มีหน้าตาและบุคลิกที่ดีย่อมนำมาซึ่งความมั่นใจ สร้างโอกาสใหม่ๆ มากมาย ในปัจจุบันเราพบเห็นคลินิกเสริมความงามเกิดขึ้นมากมาย ทั้งในตัวกรุงเทพมหานครเอง ตามปริมณฑลหรือหัวเมืองใหญ่ ๆ ซึ่งคลินิกเหล่านี้เกิดขึ้นก็เพื่อช่วยตอบโจทย์การดูแลความงามให้แก่ลูกค้า อันจะนำมาซึ่งความมั่นใจของลูกค้าในเรื่องหน้าตาและบุคลิกภาพของตนเอง   

ที่โมเดลล่าคลินิกเวชกรรม เราเป็นศูนย์รวมหัตถการด้านความงาม Botox Filler ร้อยไหม ผิวสวยใส ลดฝ้ากระ และเครื่องมือด้านความงามเเละ เครื่องเลเซอร์กว่า 20 รายการ พร้อมทั้งแพทย์ที่มีความรู้มากประสบการณ์เเละมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาให้คำปรึกษาและคอยดูแลลูกค้าทุกท่าน โดยเราเข้าใจถึงปัญหาด้านความงามที่เป็นลักษณะเฉพาะของเเต่ละบุคคล เราจึงเน้นการบริการด้านการให้คำปรึกษา เเละการบริการที่คุ้มค่าด้วย เครื่องมือที่ทันสมัย ราคาไม่แพง เเละดูแลดุจคนในครอบครัว  ซึ่งถือเป็น เอกลักษณ์เฉพาะของโมเดลล่าคลินิก

โมเดลล่า คลินิก เราคัดสรรแพทย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 มาให้คำปรึกษาและคอยดูแลลูกค้าทุกท่าน

หมอ 2 .jpg
หมอ 1 .jpg
นพ.วรชัย พูลคำ 
นพ.คุณัชญ์   จิตต์สายชล
bottom of page