top of page

รักษาสิว ( Acne Treatment   )

shutterstock_1259841868.jpg

รักษาสิว (Acne Treatment)

สิว (Acne vulgaris) เป็นปัญหาด้านผิวพรรณเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย เช่น ผิวหนังแพ้กับสิ่งที่สัมผัส พันธุกรรม ฮอร์โมน แบคทีเรีย การพักผ่อนน้อย หรืออาหารบางชนิด

​สิวมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ตั้งแต่ตุ่มเล็ก มีการอักเสบ บวมแดง จนถึงตุ่มใหญ่ ที่มีการอักเสบน้อย จนถึงอักเสบมาก เป็นหนอง กดเจ็บ ส่วนมากจะเกิดขึ้นบริเวณใบหน้า ลำคอ หน้าอก ไหล่ หรือหลัง การเกิดสิวพบมากในช่วงวัยรุ่น โดยเฉพาะเพศชายเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน โดยสิวจะเป็นน้อยลง หรือหายไปในที่สุดเมื่อพ้นช่วงวัยรุ่น สิวสามารถแบ่งประเภทได้อีกหลายลักษณะตามวัยที่พบ หรือตามสาเหตุการเกิดสิว   ฉะนั้นการรักษาสิว   จึงจำเป็นต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษ   การพบแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นสิ่งสำคัญมากในการดูแลรักษา

bottom of page