top of page

ฟิลเลอร์ (Filler)

shutterstock_698990443.jpg

ฟิลเลอร์ (Filler)

ฟิลเลอร์ มีหลายแบบและหลายคุณสมบัติ หากเลือกใช้ได้เหมาะสม ก็จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ต้องทำด้วยความระมัดระวัง และต้องทำโดยแพทย์เฉพาะทางที่ผ่านการฝึกอบรมมา เช่น  ฟิลเลอร์ที่มีความคงตัวค่อนข้างสูง เช่น ฟิลเลอร์ Volift , Voluma สามารถนำมาใช้ปรับโครงหน้า ใบหน้ายกกระชับ แต่ถ้าในกลุ่มฟิลเลอร์ Volbella เนื้อค่อนข้างเหลว ข้อดี คือ เมื่อนำมาเติมร่อง เติมใต้ตา จะไม่เป็นก้อนให้สามารถคลำได้ ค่อนข้างกลืนไปกับผิว เพราะฉะนั้น ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


 การฉีดฟิลเลอร์ที่ดีนั้น จะต้องฉีดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เนื่องจากการฉีดฟิลเลอร์นั้น มีวิธีการหลากหลายวิธีตามแต่ตำแหน่งความลึกตื้น ที่ต้องการให้ฟิลเลอร์ไปแทรกตัวอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการฉีดในชั้นตื้น การฉีดในชั้นไขมันใต้ผิวหนัง หรือฉีดบริเวณเหนือกระดูก เพื่อช่วยดามให้เอ็นที่เกาะกับกระดูกยืดตึงขึ้น เป็นต้น ดังนั้น แพทย์ที่มีความรู้เรื่องโครงสร้างใบหน้าและชั้นผิว จะทำให้ผลลัพธ์ออกมาดี และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

bottom of page