top of page
shutterstock_135852137.jpg

ร้อยไหม (Thread Lift)

การร้อยไหมหน้าเรียววีเชฟ (V- Shape) เป็นลักษณะรูปหน้าที่สาวๆ โซนเอเซียนิยมกัน คือ รูปหน้าควรจะมีลักษณะเหมือนตัว V มีความเรียว กระชับ ได้รูป ไม่กลม ไม่หย่อน ไม่คล้อย เป็นใบหน้าที่ดูเล็ก ทำให้มองดูเด็กและอ่อนวัยด้วยเช่นกัน จึงทำให้การร้อยไหมวีเชพ เพื่อให้ได้ใบหน้าที่มีรูปทรงลักษณะ V – Shape เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย

ส่วนชนิดของไหมที่นำมาร้อยมี 3 ชนิด คือ ไหม PDO ( ละลายหมดใน 6 เดือน ) ไหม PLLA ( ละลายหมดใน 18 เดือน ) และ ไหม PCL ( ละลายหมดใน 24 เดือน ) แต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือ ลักษณะของไหมที่แพทย์เลือกใช้ ซึ่งจะมีอยู่ 2 แบบ คือ

1. แบบเส้นตรง ( mono thread )

2. แบบมีเงี่ยง ( barb thread ) โดยแพทย์จะเลือกตามความเหมาะสมของใบหน้าผู้ที่เข้ารับบริการร้อยไหม

ร้อยไหม (Thread)

bottom of page